Welkom op de website van Stichting Kitoko


Stichting Kitoko biedt kansarme Congolese jeugdigen de mogelijkheid om naar school te gaan en helpt hen daarmee aan een betere toekomst. De stichting heeft in de doelstelling, bij haar oprichting, ervoor gekozen om zich met één partner in Congo te verbinden. Dit is de Fraternité Nationale des Prisons au Congo (FNPC), gevestigd te Kinshasa. Deze staat onder leiding van Pasteur Tshisumpa Tshiakatumba. De FNPC bekommert zich onder meer om straatkinderen en gevangeniskinderen. Hiervoor is in Kinkole, een gebied even buiten Kinshasha, een kindertehuis gebouwd. Op het terrein van dit Centre Psycho-Social Révérend TSHISUMPA staat een kleine school van vier leslokalen. Hier krijgen de pupillen van het tehuis en kinderen van arme gezinnen uit de buurt onderwijs. Stichting Kitoko ondersteunt deze school.

Impulsis verdubbelde in 2010 de opbrengsten van het project binnen de Fonteinkerk te Amersfoort. Het project behelst het financieren van broodnodige leermiddelen binnen de school van het Centre Psycho-Social Révérend TSHISUMPA te Kinkole. In 2011 is het project doorgezet en droeg Inmpulsis éénderde van de projectbegroting bij. In de jaren 2012, 2013 en 2014 vond het project doorgang, maar is er geen aanvraag bij Impulsis ingediend. De actie in de Fonteinkerk heeft wel een groot bedrag opgeleverd. Ook in 2015 loopt de actie in de Fonteinkerk door. Met Impulsis vindt afstemming plaats voor de komende tijd.KvK nr: 30205076
RSIN nr: 8146.36.652
IBAN:
NL03 ABNA 0592 5007 56


Ultimo 2015 is het bestuur als volgt gewijzigd: mw. Nenkie Klijn-van Halsema, uit Driebergen, is secretaris; mw. Marieke van de Linden-Boer, uit Driebergen, is bestuurslid.


Ontworpen met Rapidweaver door Dirk Vermeulen, op basis van het thema 'Infinite R'.